Ürünlerimiz

Dayanıklılığın önemli olmadığı dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılan betondur. Grobeton, kaba, düşük dozlu demirsiz betondur.Grobeton (Lean Concrete): Mukavemetin önemli olmadığı dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılır. Grobeton yapımındaki amaç zemin ile temelin irtibatını keserek zeminden gelebilecek su veya zararlı kimyasalların temel betonarmesine zarar vermesini önlemek ve temel altının donatı döşenmesi için gerekli düzlüğe getirmektir. Ayrıca, beton yollarda alt temel tabakasında kullanılabilir.
Kaba beton, düşük dozlu demirsiz betondur. Almanca grob (kaba) ve betonun kaynaşmasından dilimize geçmiştir. Dayanıklılığın önemli olmadığı dolgu, tesviye ve temel altı betonu olarak kullanılır.
Hacminin %2’sinden daha çok çelik donatı içeren betonlar betonarme, daha az içeren betonlarsa grobeton kabul edilir.

Grobeton nerelerde kullanılır?
Grobeton yapımındaki amaç zemin ile temelin irtibatını keserek zeminden gelebilecek su (suyun miktarına bağlıdır) veya zararlı kimyasalların temel betonarmesine zarar vermesini önlemek ve temel altını, donatı döşenmesi için gerekli düzlüğe getirmektir.
Grobeton yapmamızdaki amaç temel toprağı ile temel betonarmesinin ilgisini kesmek ve temelden gelebilecek su ve asidik özellikli sıvılardan betonarmemizi korumak ve temel tabanını istenilen düzlüğe getirmektir.Grobetonun normal betonlardan farkı demir kullanmamamız ve cimento oranın daha az olmasını sayabilirim. Grobeton atarken özellikle nivo ile her asamasını kontrol etmek ve boylece düzgün ve vazıyet planına uygun bir saha elde etmek olmalı.Grobeton atıldıktan sonrakı gunlerde sulanmasına dikkat etmelisiniz.

Grobeton nasıl dökülür?
İnşaatın temel altı grobetonunu dökerken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda anlatılmıştır. Genelde inşaat aşamasında en çok ihmal edilen iş kalemidir grobeton dökmek, iyi bir temel için iyi bir grobeton dökmek gereklidir;
Grobeton dökmeden önce temel tesviyenizin kotunda olduğundan emin olun.
Grobeton dökmeden önce zeminin sıkıştırılmış, ve eğer çok tozluysa sulanmış olmasına dikkat edin.
Grobetondan önce mutlaka bina aplikasyonu yapılmalıdır, yapılan bu aplikasyona göre grobeton kalıbı yapılmalıdır.
Grobeton kalıbı temel radyesinden en az 20 cm açıktan dönülmelidir. Genelde 10 cm alınır fakat 10 cm olması halinde temel kalıp takviyesi yapılırken zorluklar yaşanır.
Grobeton dökeceğiniz alanı 3×3 m olacak şekilde karelere bölerek kot kazıkları çakılmalıdır. Bu sayede daha düzgün bir yüzey elde edilir.
Eğer temelinize bohçalama membran izolasyonu yapılacaksa grobeton yüzeyinin helikopter perdahı ile perdahlanması iyi olacaktır.
Grobeton üzerine membran tarzı yalıtım uygulanacaksa grobeton yüzeyinin minimum pürüzle bitirilmesi gerekir. Pürüzleri minimuma indirmenin yollarından biri grobeton üzerine perdah yapılmasıdır.

Grobeton türleri hangileridir?
Basınç Dayanımı C 678 (150 dozlu) olan beton.
Basınç Dayanımı C 8/10 (200 dozlu) olan beton.
Basınç Dayanımı C 12/15(250 dozlu) olan beton.
Basınç Dayanımı C 16/20 (BS 16 ) olan beton.

SDÇLİ BETON
Geçirimli (Poroz) beton

Hafif Beton

Lifli Beton

Püskürtme Beton

24/7 Saat

Tesisimiz 24 saat güvenlik kamera sistemi ile izlenmektedir.Araçlar takip sistemi arvento ile merkezden takip ve kontrol edilebilmektedir.

Nehir Beton da;

Kalite planı ve TSE standardı gereğince her sınıf beton için günlük taze beton deneyleri yapılır ve kaydedilir.

Nehir Beton;

C 12/15, C 16/20, C 20/25, C 25/30, C 30/37, C 35/45 ve C 40/50 sınıflarında TSE ve G uygunluk belgelerine haizdir.

Nehir Beton da;

Kalite kontrol birimince agregalardan günlük numune alınarak rutubet tayini yapılmakta ve bu değerler sisteme kaydedilmektedir.

Sağlam Temellere İmza Atıyoruz.